Uncategorized
Czym jest nadpobudliwość seksualna u mężczyzn?

Czym jest nadpobudliwość seksualna u mężczyzn?

Nadpobudliwość seksualna, która określana jest mianem hiperseksualności czy też hiperlipidemii (u mężczyzn nazywana także satyryzmem) to zaburzenie, które opiera się na większym seksualnym popędzie, jak i konieczności zaspokajania takiej potrzeby bez udziału naszej woli. Hiperseskualność jest dosyć nowym zjawiskiem, które poddawane jest badaniom od niedawna. Z tego względu, nie zostały ustalone uniwersalne normy zachowania seksualnego, które mogłyby jednoznacznie zaklasyfikować je do problemowych albo zdrowych. Jednakże o seksualnej nadpobudliwości męskiej możemy mówić wtedy, gdy zbyt wysokie libido w destrukcyjny sposób wpływa na codzienne funkcjonowanie – jest wyniszczające i przysłania pozostałe cele. Jakie mogą być więc przyczyny i symptomy seksualnej nadpobudliwości? Czy leczenie tego schorzenia jest możliwe?

Symptomy seksualnej nadpobudliwości

Seksualna nadpobudliwość związana jest w sposób bezpośredni ze wzmożonym libido, jak i zachowaniami seksualnymi służącymi zaspokajaniu swojego płciowego popędu. Z problemem nadmiernego seksualnego popędu, będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy:

  • wzmożoną seksualną aktywność będzie przyczyniać się do zaniedbania innego typu obowiązków,
  • zbyt wysokie libido spowoduje psychiczny dyskomfort u mężczyzny,
  • niezaspokojenie seksualnego popędu, stanie się źródłem frustracji,
  • seksualna aktywność stanowi nie tylko źródło przyjemności, ale także metodę radzenia sobie z negatywnym myśleniem,
  • próby kontrolowania swojego libido (seksualnego popędu), nie są skuteczne.

Warto podkreślić, iż seksualna nadpobudliwość, inaczej hiperseksualność nie powinna być utożsamiana z seksoholizmem. Seksualna nadpobudliwość to stan silnego zainteresowania aktywnością seksualną i potrzebą jej uprawiania. Jednakże to zaburzenie nie jest absolutnie formą uzależnienia od stosunków płciowych. Przymus płciowych zbliżeń czy też natrętne myśli, nie są to tożsame ze zbyt wysokim libido.

Jakie mogą być przyczyny męskiej nadpobudliwości seksualnej?

Nadpobudliwość seksualna, jak i powiązany z nią silny, nadmierny seksualny popęd to rodzaj zaburzenia, które na ogół nie występuje samodzielnie, ale w przebiegu innych schorzeń. Syndrom permanentnego seksualnego podniecenia, może mieć psychiczne albo organiczne podłoże. Wśród schorzeń somatycznych, których efekt może stanowić zbyt duży seksualny popęd, należy wymienić w szczególności choroby mające wpływ na zaburzenia prawidłowego funkcjonowania gospodarki hormonalnej czy też mózgu. Pośród nich wymieniana jest między innymi encefalopatia, hiperandeogenizm (nadmierna ilość hormonów męskich) czy też schorzenia neurodegeneracyjne. Należy jednakże podkreślić, iż powody kłopotów z seksualnym popędem w opisywanym wypadku zwykle rozwijają się przez wiele lat. Nagle zwiększenie się seksualnego popędu u mężczyzn, może mieć związek z chwilowymi zaburzeniami o charakterze neurologicznym, zażywaniem psychoaktywnych substancji czy też leków hormonalnych. Zdarzyć się bowiem może, iż nadmierny seksualny popęd stanowi symptom zaburzeń psychicznych. W takim znaczeniu seksualna nadpobudliwość, może występować w przypadku zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, w zaburzeniach autystycznych albo w w wypadku manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poza tym, kłopoty ze zbyt dużym seksualnym popędem pojawiają się czasem u panów, którzy mierzą się z mocnym stresem, depresją, nerwicą, zbyt niską samooceną czy też doświadczeniami o w traumatycznym.

Czy leczenie nadpobudliwości seksualnej jest możliwe?

Wdrożenie właściwych metod leczniczych w każdym wypadku, wymagać będzie odpowiedniego wywiadu. Postawienie rozpoznania możliwe jest dzięki zadaniu pacjentowi szczegółowych pytań, wykonaniu laboratoryjnych badań, a niekiedy także przeprowadzeniu badań ogólnych czy też urologicznych. Nadmierny popęd seksualny oceniany w oparciu o opisywany wywiad obejmuje typowe objawy zaburzeń: pociąg seksualny, uczucie nadmiernego pobudzenia, erotyczne fantazje, masturbowanie się i inicjowanie seksualnych stosunków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *