Czym jest nadpobudliwość seksualna u mężczyzn?

Nadpobudliwość seksualna, która określana jest mianem hiperseksualności czy też hiperlipidemii (u mężczyzn nazywana także satyryzmem) to zaburzenie, które opiera się na większym seksualnym popędzie, jak i konieczności zaspokajania takiej potrzeby bez udziału naszej woli. Hiperseskualność jest dosyć nowym zjawiskiem, które poddawane jest badaniom od niedawna. Z tego względu, nie zostały ustalone uniwersalne normy zachowania seksualnego, które mogłyby jednoznacznie zaklasyfikować je do […]